Online kurzy ZDARMA

Akcia | Zľava Neobmedzená platnosť
Výber online kurzov ZDARMA.
Použiť zľavu
100 % Úspešnosť

O Udemy

Korene platformy Udemy.com sa nachádzajú v Turecku, odkiaľ pochádza jej zakladateľ Eren Bali. Vo svojich 22 rokoch vytvoril softvér pre správu a organizáciu virtuálnych učební a neustále hľadal cesty, ako ho presadiť. V roku 2009 sa presunul do Spojených štátov a v povestnom Silicon Valley začal svoju myšlienku postupne uvádzať do života. Začiatkom roku 2010 sa k nemu pridali Oktay Caglar a Gagan Biyani, s ktorých pomocou úspešne vytvoril funkčnú platformu.

Spočiatku sa potýkali s nedostatkom financií potrebných pre rozjazd podnikania. Trojica svoj produkt ponúkala väčším spoločnostiam v snahe získať investora. Po niekoľkých desiatkach odmietnutí však od tejto aktivity upustili a rozhodli sa Udemy.com spustiť na vlastnú päsť. Počas niekoľkých mesiacov už prostredie využívalo viac ako 1 000 lektorov a 10 000 registrovaných užívateľov. Týmito číslami presvedčili hneď niekoľkých investorov, ktorí ich plán zafinancovali čiastkami v rádoch niekoľkých miliónov dolárov. Expanzia úspešne pokračovala a dnes je už Udemy.com považovaná za jeden z najúspešnejších projektov svojho druhu na svete.

Produkty a služby Udemy

Ako už bolo povedané, to hlavné, čím sa Udemy zaoberá sú výukové kurzy. O nich si teraz povieme viac.

Forma a priebeh výučby

Základ Udemy.com spočíva v tzv. lekciách, ktoré sú následne rozdelené do niekoľkých samostatných častí v podobe videa. Lekcie na seba tematicky nadväzujú, štandardne postupujú od najjednoduchšieho k najnáročnejšiemu tak, aby sa zabezpečilo, že účastník vzdelávania všetkému rozumie. V sekcii Otázky a odpovede (Q&A) je možné lektorovi aj ostatným klásť otázky a ujasniť si tak, či je všetko jasné. Súčasťou kurzu bývajú okrem videí aj najrôznejšie študijné materiály, učebné opory, prípadne testy pre overenie miery zvládnutia učiva.

Významná devíza Udemy.com spočíva vo vysokej kvalite prehrávača videí. Ten okrem iného umožňuje video zrýchľovať alebo spomaľovať, zobraziť titulky či jednotlivé časti ľubovoľne preskakovať. Samotná kvalita prenosu však veľmi záleží na úrovni technického vybavenia lektora.

Platforma je samozrejme koncipovaná tak, aby ju mohol využívať čo najširší okruh zákazníkov. Okrem klasického počítača alebo notebooku možno lekcie absolvovať napríklad aj na chytrej televízii. Pre potreby mobilných telefónov slúži samostatná aplikácia, ktorá vyniká jednoduchým ovládaním aj dobrou dostupnosťou jednotlivých kurzov. U niektorých školení, najmä z oblasti IT, sa oplatí využiť aj VR headset. Udemy.com zaznamenáva všetky absolvované témy a zaisťuje ľahkú dostupnosť všetkých potrebných materiálov. Občas je niektorá z platforiem pre sledovanie obsahu kurzu priamo doporučená tvorcom kurzu.

Po zaplatení vstupného poplatku pohybujúceho sa v rozmedzí od 10 do 200 USD získa zákazník okamžitý a doživotný prístup ku kompletnému obsahu zvoleného kurzu. Jednotlivé videá je možné neobmedzene prehrávať, pretáčať a podľa potreby sa k nim vracať. Ďalšie opory v podobe textových dokumentov alebo kódov možno stiahnuť a následne vytlačiť.

V prípade, že kurz zákazníka nezaujme, garantuje Udemy.com vrátenie peňazí do 30 dní. Teda za predpokladu, že nedošlo k stiahnutiu videí a doplnkových materiálov. Rovnako je potrebné dať si pozor na časté žiadosti o refundáciu, ktoré môžu vyústiť až k zákazu vstupu na stránku.

Pri výbere kurzu je dôležité brať do úvahy fakt, že inštruktorom alebo lektorom sa môže stať každý. Administrátori spoločnosti zároveň nevykonávajú hĺbkovú kontrolu správnosti informácií poskytovaných v jednotlivých videách. Pri voľbe a nákupe konkrétneho kurzu je preto dobré overiť si, či sa skutočne oplatí, prípadne pamätať na možnosť vrátenia peňazí.

Typy kurzov

Udemy.com je navrhnutá s ohľadom na pokrytie čo najširšieho spektra vzdelávacích oblastí, čomu zodpovedá aj ponuka kurzov. Veľkú skupinu tvorí sféra IT, kde sa dá naučiť alebo zdokonaliť v programovaní, vývoji nových aplikácií, administrácii operačných systémov či grafike. Kurzy týkajúce sa financií sú venované účtovníctvu, riadeniu podnikových financií, investovaniu či marketingu. Na svoje si ale prídu aj jedinci, ktorí by radi rozšírili svoje vedomosti v oblasti zdravého životného štýlu, jazykov, hudby, osobného rozvoja, prípadne v klasických vedách.

Práve pokrytie obrovskej škály tém viedlo v posledných rokoch k obrovským úspechom Udemy.com. Patria medzi ne napríklad nasledujúce čísla:

  • viac ako 150 000 kurzov,
  • viac ako 57 000 aktívnych lektorov a inštruktorov,
  • viac ako 5 000 zákazníkov z radov veľkých spoločností (Adidas, Pinterest) a
  • viac než 50 miliónov študentov z viac ako 190 krajín.

Zakončenie kurzu

Neustále rozširovanie okruhu vedomostí a zručností je bezpochyby dôležité aj z hľadiska osobného rozvoja. Avšak v pozadí vždy stojí otázka, akú hodnotu majú absolvované kurzy pre súčasných a potenciálnych zamestnávateľov. Ani na tento faktor Udemy.com nezabúda. Po splnení plateného kurzu získa zákazník certifikát, ktorý si môže vytlačiť prípadne priložiť v elektronickej podobe k svojmu životopisu.

Udemy.com nie je akreditovanou inštitúciou, preto ňou vydané certifikáty nepredstavujú žiadny doklad stupňa vzdelania. Rovnako nepredstavuje absolvovanie akéhokoľvek kurzu potvrdenie o spôsobilosti vykonávať určitú profesiu. Svojho držiteľa však môžu v očiach personalistov zvýhodniť a ukázať, že má daný uchádzač záujem o celoživotné vzdelávanie.

Kontakt Udemy

Udemy, Inc.
600 Harrison St, Floor 3
San Francisco, CA 94107
USA

Udemy.com
Udemy.com blog
Facebook
Twitter

Recenzie Udemy

Zatiaľ nie sú dostupné žiadne recenzie.